Ordbog: Fritekstsøgning

Skriv det ord eller begreb i søgefeltet, som du vil finde betydningen af i ordbogen. Du får vist de 10 ord der ligger tættest må det du har skrevet. Vælg det rigtige ord og tryk Søg.

Søgeresultater

Birk
Træart.
Bislag
Uddybning foran indgangsdør.
Bjælkeanker
Jernanker, hvormed bjælkerne i et hus forbindes med murværket.
Se også:
Bjælkehus
Hus, der er opført af tømmer.
Se også:
Bjælkelag
Planker eller tømmer, som vandret adskiller to etager i en bygning.
Blad
Udskæring i endetræet, der danner den ene af to dele i en bladsamling.
Bladhængsel
Hængsel med 2 blade.
Bladknast
Bredsideknast, med form som en hornknast, men ligger alene på en bredside.
Bladning
Overlappende træsamling.
Se også:
Bladsamling
Overlappende længdesamling af tømmer (som regel vandret). Hjørnesamling ved snedkerarbejde.
Blåsplint
Splintved, der er angrebet og misfarvet af blåsplintsvampe.
Se også:
Blåsplintsvamp
Svampeart.
Se også:
Blindfinér
Anvendes til afspærring af blindtræ. Danner ensartet underlag for overfladefinér.
Se også:
Blindgulv
Tidligere: Groft tilvirket gulv, hvorpå den endelige gulvbelægning lægges. I dag: Undergulv.
Se også:
Blindkarm
Karm, der anvendes f.eks. i en skillevæg, hvortil den egentlige karm fastgøres. Er skjult, når væggen er færdig.
Se også:
Blindsarg
Del af understel til bord, der er usynlig på det færdige bord.
Se også:
Blindtræ
Kaldes også afspærringstræ. Roligt træ, oftest gran eller andet nåletræ, opskåret i lameller eller blokke og sammenlimet. Anvendes som indlæg i møbelplader, så de bliver stabile.
Blokhus
Det samme som bjælkehus.
Se også:
Blokhusbræt
Høvlet bræt med fer og not, hvor forsiden er buet.
Bloksav
Maskinsav med et vandret liggende blad. Anvendes til skæring af blokke og kævler.
Bloksavning
Opskæring af træstammer til heltømmer (blokke) for senere neddeling til f.eks. planker. Sidestykkerne tildannes oftest til brædder.
Bloksavskåret træ
Træ, der er skåret med bloksav.
Se også:
Bloktømmer
Svært utilhugget tømmer.
Blændgulv
Det samme som blindgulv.
Se også:
Blændkarm
Det samme som blindkarm.
Se også:
Bolteforbindelser
Samling af trækonstruktioner med bolte (bræddebolte) og evt. bulldog beslag.
Se også:
Bomkant
Det samme som vankant.
Se også:
Bone
Påføre politur eller voks.
Borebille
Insekt.
Se også:
Borelære
Skabelon for boring af huller.
Se også:
Brag
Betegnelse for en lille ridse, der kommer frem i finér.
Se også:
Brandbarhed
Udtryk for hvordan et materiale brænder.
Se også:
Brandimprægnering
Behandling af træværk med brandhæmmer - ofte væske, der indføres i træet ved imprægnering.
Brandkam
Den del af en brandmur, der rager op over en tagflade.
Brandkamserstatning
Konstruktion i tagfladen, som forhindrer brandspredning på samme måde som en brandkam.
Se også:
Brandmur
Mur, der danner brandskel.
Bredåret
Træ med stor afstand mellem årringene. Normalt hurtigvokset træ.
Se også:
Bredbil
Bredbladet økse med et kort skaft, der tidligere blev anvendt af tømrerne til hugning af tømmer.
Breddehøvling
At høvle f.eks. et bræt på kanterne, så det får en bestemt forud opgiven bredde.
Bredflade
Det samme som bredside.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.