Ordbog: Fritekstsøgning

Skriv det ord eller begreb i søgefeltet, som du vil finde betydningen af i ordbogen. Du får vist de 10 ord der ligger tættest må det du har skrevet. Vælg det rigtige ord og tryk Søg.

Søgeresultater

Bøjelighed
Veddets evne til at lade sig bøje udover elasticitetsgrænsen uden at knække.
Bøjningsstyrke
Den styrke, som veddet har at sætte op mod en belastning, der, vinkelret på fibrene, på belastningssiden udsætter veddet for trykspænding, men på den modsatte side for trækspænding.
Bølget vækst
Regelmæssigt bølget forløb af vækstringene. Forekommer både i radialt og tangentialt tværsnit. Kaldes også vimret vækst.
Se også:
Bønhas
Fusker i faget.
Børstetætningsliste
Skinne med lange stive børster til tætning af døre mod gulv. Kan enten skrues fast på dørbladet eller fræses ind i bunden af dørbladet.
Bøsning
Metalforing i f.eks. et hul i træ.
Bøsningsskrue
Skrue som ofte bruges til fastgørelse af cylinderlås.
Cedertræ
Træart.
Celle
Betegnelse, der bruges om de mikroskopiske småkamre omgivet af vægge, der i uendeligt antal og ordnet efter bestemte systemer forenes til cellevæv, som bygger planterne op.
Celledør
Hul, indvendig dør, hvor hulrummet er udfyldt med cellestruktur af pap.
Celleindhold
I det levende træ indeholder cellerne forskellige stoffer, f.eks. sukker (i cellesaften), stivelse (i parenkymcellerne), og organiske, vandrige opløsninger.
Cellulose
Er veddets hovedkomponent og udgør ca. 40-50 % af veddet. Cellulosen opbygges af sukkerstofferne, der fremkommer som et resultat af fotosyntese.
Se også:
Cirkelsav
Se rundsav
Se også:
Cylinder
Del af en lås, hvor nøglen får en cylinder til at dreje rundt og hvorpå små metalstifter falder i hak, og døren kan åbnes.
Se også:
Cylinderlås
Fællesbetegnelse for låse til døre, som er samlet af en låsekasse med påskruet cylinder.
Cylinderring
Dækplade der monteres som afslutning omkring en cylinder.
Se også:
Dampspærre
Damptæt membran eller plademateriale anbragt i en bygningskonstruktion, så tæt på indersiden af husets rum som muligt for at forhindre fugtig rumluft i at trænge ud i koldere konstruktioner, hvor dampen kan kondensere til vand med risiko for, skimmel-, råd- eller svampeangreb.
Se også:
Dannebrogsvindue
Vinduestype med sprodser
Dannelsesvæv
(Kambium). Cellevæv mellem bark og ved, der ved celledeling danner træets nye celler med barkceller udad og vedceller indad.
Dansemester
Værktøj til måling af huller.
Danzigerlås
Type af dørlås.
Den étværelses
Ligkiste.
Densitet
Træmaterialets vægt i forhold til dets volumen, målt ved et bestemt fugtindhold.
Se også:
Diffusionsmodstand
Betegnelse for et materiales evne til at stoppe luftformige stoffers gennemtrængning af materialet.
Se også:
Dilatationsfuge
Fuge, der opdeler arealer i mindre dele for at undgå revnedannelser, forårsaget af fugt- og eller temperatursvingninger.
Se også:
Dobbelt bræddeskillevæg
Det samme som bræddevæg.
Se også:
Dobbelt fals
To false ved siden af hinanden.
Se også:
Dornforbindelser
Samling af trækonstruktioner med ståldorne som bankes ind i forborede huller i konstruktionen.
Drager
Bjælke, der understøtter bjælkelaget i et loft.
Se også:
Dragerstol
En tømret støttekonstruktion, hvori en drager indgår.
Drageværk
Bjælkelaget under et loft.
Se også:
Drejet vækst
Se vredet vækst.
Se også:
Drejevindue
Vindue som drejer om en lodret eller vandret akse.
Drypplanke
En kraftig planke med tværsnit som en retvinklet trekant. Indgår i væggen i et bulhus, hvor den sidder nederst over fodremmen, som en slags vandnæse, der tvinger nedadsivende vand ud og bort fra fodremmen.
Se også:
Dryprille
Not i undersiden af en fremspringende bygningsdel, som fungerer som vandnæse.
Se også:
Duefoder
Øgenavn for lønningsposen.
Durchsicht
Det fri areal, i vandret projektion, mellem en trappes løb.
Se også:
Dykker
Søm med lille, rundt eller firkantet hoved.
Dyknagle
Dorn, der anvendes til neddykning af søm i træ.
Dyvel
Kort rundstok (nagle) af træ til samling af trædele.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.