Søg på træ som materiale

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion de beskriver i træ som materiale. Vælg en kategori under Træ som materiale, fx Træart, og få vist alle ordene der relaterer sig hertil. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Affaldstræ
Træ, der falder fra ved skæring af træ.
Afspærringsfinér
Fremstilles som regel af retvoksede, ensartede, helst lette træsorter, i tykkelser på 1-4 mm. Finér der limes på tværs af blindtræ og danner bund for yderfinéren. Der kan anvendes både skrællet og knivskåret finér.
Se også:
Afstolpet bindingsværk
Har malet eller tjæret tømmer, der adskiller sig fra kalkede tavl. Afstribning vil sige, at tavlenes yderste kant imod tømmeret får en tredje farve. Hvis f.eks. tømmeret står sort og tavlene hvide, kan afstribningen være blå eller grå.
Afstribning
Se afstolpet bindingsværk.
Ahorn
Træart.
Se også:
Akrylmaling
Vandbaseret maling
Aksialt svind
Svind i træets længderetning (længdesvind).
Se også:
Alkaloider
Mange træsorter indeholder alkaloider, (kvælstofholdige plantestoffer) der er giftige. Derfor er nogle træsorter resistente over for skadedyrsangreb.
Alkydmaling
Oliebaseret, terpentinfortyndet maling.
Anisotropt
Betegnelse for et stof, der har forskellige fysiske egenskaber i forskellige retninger som f.eks. træ.
Se også:
Antændelighed
Se brandbarhed
Se også:
Åre
Linie, der angiver træets struktur.
Se også:
Årring
1. Ring, der ses i det overskårne træs endeflader og er et års tilvækst; antallet af årringe angiver træets alder. 2. Ved årring eller vækstring forstås tykkelsesvæksten, der på et tværsnit fremtræder som en i princippet cirkulær ring om marven.
Ask
Træart.
Asp
Træart.
Se også:
Avnbøg
Træart.
Båndsavet overflade
Opskæringsmetode, hvor træemnet er tildannet ved besavning med en båndsav (båndformet klinge).Rammesavet og båndsavet overflade foretrækkes til beklædningsbrædder.
Bark
Træets yderste beskyttende lag på stamme, grene og rødder. Består af tre lag: Yderst korken, i midten grønbarken og inderst basten.
Se også:
Barkbille
Insekt.
Barkkantet træ
Tømmer, bjælker og brædder, der ikke er renskårne (kantskårne).
Barklomme
Bark, der er helt eller delvist indesluttet på grund af barkovervoksning.
Se også:
Barkslag
Barkslag opstår på især tyndbarkede træarter som f.eks. bøg, som pludselig udsættes for kraftig sollys. Barken på træstammen tørrer ud og falder af i større eller mindre flager.
Se også:
Bass
Amerikansk betegnelse for inderbarken (basten).
Se også:
Bast
Barkens inderste del, der består af levende celler, hvorigennem stoffet fra assimilationsprocessen i bladene føres til vækstlaget (kambiet).
Se også:
Bearbejdelighed af træ
Forskel i træs bearbejdelighed skyldes bl.a. vægt, hårhed, forskellighed i struktur, tørring, svind, harpiks- og diverse poreindhold, knaster og stabilitet. De fleste træsorter bearbejdes lettest efter tørring.
Bilet tømmer
Tømmer, der er glathugget med en bredbil.
Se også:
Birk
Træart.
Bladknast
Bredsideknast, med form som en hornknast, men ligger alene på en bredside.
Blåsplint
Splintved, der er angrebet og misfarvet af blåsplintsvampe.
Se også:
Blåsplintsvamp
Svampeart.
Se også:
Blindfinér
Anvendes til afspærring af blindtræ. Danner ensartet underlag for overfladefinér.
Se også:
Bloksavning
Opskæring af træstammer til heltømmer (blokke) for senere neddeling til f.eks. planker. Sidestykkerne tildannes oftest til brædder.
Bloksavskåret træ
Træ, der er skåret med bloksav.
Se også:
Bloktømmer
Svært utilhugget tømmer.
Bomkant
Det samme som vankant.
Se også:
Borebille
Insekt.
Se også:
Brag
Betegnelse for en lille ridse, der kommer frem i finér.
Se også:
Bredåret
Træ med stor afstand mellem årringene. Normalt hurtigvokset træ.
Se også:
Bredsideknast
Knast, der er synlig på en eller to bredsider.
Se også:
Bredsidekrumning
Krumning i længderetningen af et træstykke vinkelret på bredsiden.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.