Søg på træ som materiale

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion de beskriver i træ som materiale. Vælg en kategori under Træ som materiale, fx Træart, og få vist alle ordene der relaterer sig hertil. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Brinell
Kugleprøvning af træ på sidetræ. Oprindeligt udviklet til metal.
Se også:
Brune skjolder
Misfarvning af veddet hos nogle træsorter, forårsaget ved iltning eller ophobning af ekstraktstoffer under særlige forhold, f.eks. ovntørring.
Brunfarvning
Gråbrun misfarvning forårsaget af farvestoffer i barken.
Brædder
Savskårne, rektangulære emner med tykkelse større eller lig med 19 mm og mindre end 50 mm. Bredde større eller lig med 75 mm.
Bulfjæl
Tyk planke.
Se også:
Bøg
Træart.
Bøjelighed
Veddets evne til at lade sig bøje udover elasticitetsgrænsen uden at knække.
Bølget vækst
Regelmæssigt bølget forløb af vækstringene. Forekommer både i radialt og tangentialt tværsnit. Kaldes også vimret vækst.
Se også:
Cedertræ
Træart.
Celle
Betegnelse, der bruges om de mikroskopiske småkamre omgivet af vægge, der i uendeligt antal og ordnet efter bestemte systemer forenes til cellevæv, som bygger planterne op.
Celleindhold
I det levende træ indeholder cellerne forskellige stoffer, f.eks. sukker (i cellesaften), stivelse (i parenkymcellerne), og organiske, vandrige opløsninger.
Cellulose
Er veddets hovedkomponent og udgør ca. 40-50 % af veddet. Cellulosen opbygges af sukkerstofferne, der fremkommer som et resultat af fotosyntese.
Se også:
Dannelsesvæv
(Kambium). Cellevæv mellem bark og ved, der ved celledeling danner træets nye celler med barkceller udad og vedceller indad.
Densitet
Træmaterialets vægt i forhold til dets volumen, målt ved et bestemt fugtindhold.
Se også:
Drejet vækst
Se vredet vækst.
Se også:
Død knast
Træknast, der er rådden eller sidder løs.
Se også:
Efterårsved
Se høstved.
Se også:
Eg
Træart.
Elm
Træart.
Faldende længder
Brædder med samme tværsnit, men i varierende længder som de falder fra saven.
Fast knast
Knast, der er fastvokset i stammen.
Se også:
Fast råd
Tidligt stadium af råd karakteriseret ved misfarvede streger eller områder i veddet, hvor den generelle struktur og styrkeegenskaber forbliver mere eller mindre uændrede.
Se også:
Fedt træ
Ældre benævnelse for meget harpiksholdigt træ.
Se også:
Fiber
Trævl
Se også:
Fiberforløb
Se fiberhældning.
Se også:
Fiberforstyrrelse
Ændring i fiberretningen i træ, for eksempel på grund af knaster
Fiberhældning
Afvigelse mellem emnets fiberretning og emnets længderetning.
Se også:
Fibermætningspunkt
Skæringspunkt ved ca. 27-30 % vandindhold i veddet, der repræsenterer den mængde væske, cellevæggene kan indeholde, efter at det frie vand i cellehulrummene er forsvundet.
Fiberretning
Retning på fiberforløbet i træ
Finåret træ
Det samme som Smalåret ved.
Se også:
Finporet træ
Træ med små fine kar (porer).
Fjeder
Det samme som fer.
Se også:
Fjer
Det samme som fer.
Se også:
Forårsved
Se vårved.
Se også:
Forkerning
Det "levende" ved (de saftførende vedlag) mister saftledningsevnen og bliver til kerne ved indlejring af kernestoffer eller for løvtræernes vedkommende ved dannelse af tyller.
Forrådsceller
De cellevæv, hvori de forskellige stoffer, der kræves til veddets opbygning (f.eks. stivelsen), oplagres; kaldes også parenkymceller.
Se også:
Forrådsvæv
Se forrådsceller
Se også:
Forvitring
Træ bliver gråt under luftens indvirkning, og forvitring sætter ind som følge af oxyderingen (solbestråling, regn, temperatursvingninger osv.).
Frostrevner
Længdespalter i stammens yderste lag. Opstår i perioder med streng frost.
Fugleøjetræ
Amerikansk ahorn med uregelmæssig vokset ved: De ejendommelige "øjne" er knaster, der fremkommer ved overskæring af de mange grene, der strækker sig lang ind i træets ved.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.