Søg på træ som materiale

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion de beskriver i træ som materiale. Vælg en kategori under Træ som materiale, fx Træart, og få vist alle ordene der relaterer sig hertil. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Fugtindhold
Træmaterialets indhold af vand udtrykt i procent af det tørre træs vægt.
Fuldkantet
Tømmer, lægter eller brædder, hvor alle kanter er retvinklede. (Uden vankant)
Se også:
Fuldtømmer
Tømmer i hele stammens tykkelse.
Se også:
Fyr
Fællesbetegnelse for flere arter, men betegnelsen anvendes almindeligvis i betydningen skovfyr
Fyrretræ
Anvendes i almindelighed om træ fra skovfyr
Se også:
Garvesyre
Syre, der findes i nogle træsorter, f.eks. eg og tropetræ. I berøring med jern blåfarver garvesyre veddet.
Gavntræ
Træ, der egner sig til forarbejdning.
Gennemgående knast
Knast, som går gennem et træemne og har omtrent samme størrelse på begge sider.
Gennemsavning
Opskæring af træstammer til planker i hele stammens tværsnit for senere neddeling afhængig af anvendelse.
Giftige stoffer i træ
Giftige stoffer i træer kan give overfølsomme mennesker et væld af reaktioner i form af f.eks. hudirritation, eksem, snue, næsekatar, astma, og mere alvorlige lidelser i form af lammelse eller maveforgiftning. Der er registreret op til 350 træarter som er sundhedsfarlige for mennesker.
Giftige træsorter
Træ med naturlige indholdsstoffer, der er kan føre til forgiftning.
Grå kerne
Skyldes begyndende destruerende svampeangreb, f.eks. i bøg.
Gran
Træart; Nåletræ, Rødgran
Greenheart
Træart.
Grovåret
Se bredåret.
Se også:
Grovporet
Ved med store kar (porer).
Grønbark
Midterste lag af bark.
Gummitræ
Træart.
Halvrundstav
Rundstav halveret på langs.
Se også:
Halvstaf
Rundstaf gennemskåret på langs i to halvparter.
Se også:
Halvtømmer
Ældre betegnelse for heltømmer, der er skåret i to halvdele.
Se også:
Hår-ridse
Tynd, fin ridse, der opstår under tørring og navnlig ses i spejlsnit.
Hårdhed
Træets evne til at modstå tryk og navnligt slid.
Se også:
Hårdhedsskala
Oversigt over træs hårdhed.
Se også:
Hårdhedstal
Tal, hvorved et materiales hårdhed udtrykkes (oftest Janka).
Harpiks
Klæbrige, gule (brunlige) stoffer, som forekommer i en del træsorters bark og ved i naturlige kanaler.
Harpiksgange
Se harpikskanaler.
Se også:
Harpikskanaler
Langstrakte hulrum, oftest parllelt forløbende med fibrene; med indhold af harpiks.
Se også:
Harpikslomme
Flade, i tværsnit linseformede, helt eller delvist harpiksfyldte hulrum mellem cellerne i harpiksholdigt nåletræ, ofte hvor egentlige harpiksgange ikke findes.
Harpiksved
Træ med et højt indhold af harpiks.
Se også:
Heltømmer
Tømmer, der har hele stammens tykkelse. Det samme som Fuldtømmer.
Hemicellulose
Udgør ca. 20-30 % af veddet og benævnes også som vedpolyose. Vedpolyoserne danner en substans, der sammenkitter og stabiliserer det gitterværk cellulosestrukturen danner. Hemicellulose er stærkt hygroskopisk.
Se også:
Hjerteved
Betegnelse for kernetræ i sin helhed i modsætning til splint. Bruges normalt i snævrere betydning om partiet i kernetræets midte - om marvområdet.
Hjørnetapning
Tapsamling anvendes f.eks. ved samling af dørrammer.
Se også:
Hornknast
Kantknast, der ligger på en bredside og er synlig på både bredside og smalside. Udspringer fra marv.
Hudirriterende træsorter
Træ med indholdsstoffer, som kan genere huden.
Hugget tømmer
Tømmer tildannet med økse.
Hungerved
Træ, med meget smalle årringe, på grund af ringe vækstvilkår. Det samme som Sultved.
Se også:
Husbuk
Trænedbrydende insekt.
Hussvamp
(Merulius lacrymans) er den farligste svampeart inden for bygnings- og lagersvampene.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.