Søg på træ som materiale

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion de beskriver i træ som materiale. Vælg en kategori under Træ som materiale, fx Træart, og få vist alle ordene der relaterer sig hertil. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Hvidbøg
Træart. Det samme som avnbøg.
Hyfer
Svampenes ernæringstråde (Mycelium).
Høstved
Det tættere ved, der dannes i vækstringen i sidste del af hver vækstperiode og som giver veddet styrke.
Høvlet og pløjet bræt
Bræt, høvlet på begge flader og forsynet med fjer og not på kanterne.
Se også:
Imprægneringsmiddel
Kemisk middel til at imprægnere med.
Inderbark
Den inderste del af træets barklag.
Se også:
Indløb i kvæler
Misfarvninger, der oftest tungeformet strækker sig fra endefladerne i kævler ind mod stammens indre.
Indre brud
Uregelmæssige foldelinier på tværs af fiberretningen. Indre brud kan ses på friskskårne snitflader. Indre brud eller stormbrud er trykbrud eller stukning på tværs af træstammens længderetning.
Se også:
Indvendig gennemgående knast
Gennemgående knast, der kun er synlig på de to bredsider.
Insektangreb
Træ angrebet af træødelæggende insekter.
Insektskader
Spor efter veddestruerende insekter, f.eks. i form af larvegange i veddet eller under barken.
Isotropt
Betegnelse for et stof, som har ens egenskaber i alle retninger. Træ er anisotropt, idet det har egenskaber, der skifter i de forskellige retninger. Se Anisotropt.
Se også:
Janka
Hårdhedsværdi for træ baseret på kugleprøvning på endetræ.
Se også:
Kallus
Se barkslag.
Se også:
Kalmarfyr
Fyr fra Kalmarområdet i Sverige.
Kalmerbræt
Bræt af sydsvensk kernefuldt og harpiksholdigt fyrretræ med barkkant.
Kantknast
Knast, der er synlig på en kant.
Se også:
Kantknast ved marvside
Kantknast, der er synlig på marvsiden.
Se også:
Kantknast ved splintside
Kantknast, der er synlig på splintsiden.
Se også:
Kantskåret træ
Savskåret træ med rektangulært tværsnit.
Kerneside
Det samme som marvside.
Se også:
Kernetræ
Den midterste, modne del af træstammen.
Kerneved
Den indre farvede del af veddet, som hos det levende træ indeholder inaktive celler. Adskiller den indre del af veddet sig ikke i farve fra splintveddet, betegnes det indre ved hjerteved.
Se også:
Kerneved
Det samme som kernetræ.
Kitning
Udføre tætningsfuge omkring etlagsruder.
Se også:
Knast
En knast er den del af en gren, der er omvokset af stammen. Der skelnes mellem: ikke-fastvokset knast, barringsknast, rådden knast og knasthul.
Knastgruppe
En samling af to eller flere knaster på et areal, hvis bredde er lig med emnesidens bredde, og hvis længde er lig med emnesidens bredde eller max. 150 mm.
Knivskåren finér
Tynd finérplade, der er afskåret på en finérmaskine med knivsblad.
Se også:
Kork
Bark af korkeg.
Krumning
Træemne, der bøjer sig i længderetningen og/eller tværretningen.
Kvartsavning
Opskæring af træstammen med to snit vinkelret på hinanden gennem marven. Hver fjerdedel neddeles herefter.
Kvartstav
En rundstav, der er halveret på langs, hvorpå halvdelen igen er halveret.
Kvælde
Træets udvidelse ved opfugtning.
Kærneside
Det samme som kerneside.
Se også:
Kærnetræ
Det samme som kernetræ.
Se også:
Kærneved
Det samme som kerneved.
Se også:
Kævle
Stammestykke.
Se også:
Lagret træ
Træ, der har ligget til tørring.
Lamineret træ
Træemne, der fremstilles af flere lag træ eller finér sammenlimet til den ønskede dimension.
Levende knast
Frisk knast; modsat "død" knast.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.