Søg på træ som materiale

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion de beskriver i træ som materiale. Vælg en kategori under Træ som materiale, fx Træart, og få vist alle ordene der relaterer sig hertil. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Lignin
Vedstof i træets cellevæg. Afstiver ligesom hemicellulose celluloseskelettet og udgør ca. 20-35 % af veddet. Tilstedeværelse af lignin betegnes forvedning.
Se også:
Limtræ
Træ i bjælke- eller pladeform, opbygget af flere lag træstave eller brædder, der er limet sammen.
Lufttørret træ
Træ, der er tørret ved luftens påvirkning uden kunstig varme. I praksis 16-20 % træfugt, afhængig af årstid og træart.
Længdesnit
Et snit parallelt med stammens akse, altså i fiberretningen. Se Tangentialt snit. Se Radialt snit.
Se også:
Længdesvind
Svind i træets fiberretning. Se Aksialt svind.
Se også:
Lærk
Tæart.
Løn
Træart. Se ahorn.
Se også:
Løs knast
Knast, der ikke er fastvokset i stammen.
Løs råd
Nedbrydning af træets ved forårsaget af svampe eller mikroorganismer, som ofte blødgør og ændrer struktur og farve.
Se også:
Løvtræ
Fællesbetegnelse, f.eks. for træarter med blade (løv). Bøg, eg; modsat nåletræ.
Se også:
Magert træ
Betegnelse for nåletræ, der ikke har særlig stort harpiksindhold. Se Fedt træ.
Se også:
Mahogni
Træart.
Marv
Stammens smalle midterstreng, der hovedsagelig består af tyndvæggede celler.
Se også:
Marvfrie emner
Det samme som marvskåret.
Se også:
Marvside
Den bredside på et træemne, der i træstammen har vendt ud mod træets marv.
Marvskåret
Træ udskåret så årringene er næsten vinkelret på bredsiderne, og marven er bortskåret.
Se også:
Marvskøre
Revner omkring stammens marv, udstråler fra marven.
Se også:
Marvstråle
Stråle i veddet som udgår fra træstammens marv mod barken.
Maser
Vedtegning, hvor der optræder "øjne", bittesmå knaster i grupper mellem vredent åreforløb.
Masret ved
Ved med en mængde små knaster med mellemliggende meget uregelmæssigt fiberforløb.
Massiv
Samme materiale helt igennem.
Mekanisk skade
Beskadigelse opstået ved maskinbearbejdning, håndtering eller transport af træet.
Mycelium
Den del af en svamp, der optager næring.
Møbelorm
Det samme som borebille.
Se også:
Møbelplade
Pladeprodukt, fremstillet med indlæg af sammenlimede, tynde trælameller eller træstave (blokke) og forsynet med afspærringsfinér limet på tværs af indlægget. (Afspærrende træet).
Nåletræ
Fællesbetegnelse for træarter med nåle (i stedet for løv) f.eks. fyr, gran; modsat løvtræ.
Se også:
Naturlig tørring
Tørring af træ i luften. Modsat kunstig tørring.
Se også:
Opskæringsmetode
Metoder til opskæring af træstokke i tømmer, planker, brædder eller lægter.
Oregonpine
Træart.
Ormhuller
Fællesbetegnelse for spor - huller - efter angreb af træødelæggende insekter.
Overfladisk bladknast
Bladknast som kun er synlig på marvsiden og udspringer fra marv tæt ved splintsiden.
Se også:
Overfladisk hornknast
Hornknast, der er synlig på marvsiden. Udspringer fra marv.
Se også:
Overgroet knast
Knast, helt eller delvist omsluttet (omkringvokset) af bark.
Se også:
Overlappende knaster
Det samme som knastgruppe.
Se også:
Oversøisk træ
Træ, der kommer fra verdensdele uden for Europa.
Overvoksning
Forstyrrelse af årringsforløbet, som følge af overvoksede overfladesår, grenrester, bark mv. Veddet i overvoksninger vil ofte indeholde barkstykker, harpiks og tørre misfarvede vedpartier.
Se også:
Ovntørret træ
Træ, der er tørret med kunstig varme i tørrestue.
Ovntørring
Mekanisk tørring af træ i tørreovn.
Palisander
Træart.
Pilhøjde
Den afstand, der er fra en bues toppunkt til dens grundlinje.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.