Søg på træ som materiale

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion de beskriver i træ som materiale. Vælg en kategori under Træ som materiale, fx Træart, og få vist alle ordene der relaterer sig hertil. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Pindeknast
Knaster med diameter under 5 mm.
Pitchpine
Træart.
Planskåret træ
Snit langs årringene (der tangerer årringene). Ved et tangentialsnit (plansnit) dannes der ofte kathedrallignende figurer på grund af stammens kegleform.
Planskæring
Det samme som plansnit.
Plansnit
Savsnit i stammen, der ligger tangentialt i forhold til (tangerer) en årring.
Pommersk fyr
Fyrretræ fra Polen.
Poppel
Det samme som Asp.
Se også:
Pælekrebs
Dyr, der angriber træpæle og bolværker i vand med ret stor saltholdighed.
Pæleorm
Ormeagtig musling, der angriber træpæle og træskibe i saltvand.
Råd
Ved råd i træ forstås træ, der er angrebet og misfarvet af veddestruerende svampe.
Rådden knast
Knast, der er angrebet af råd.
Se også:
Radial snit
Det samme som spejlsnit.
Radialt svind
Svind på tværs af årringene.
Se også:
Radiære revner
Revner, hvor veddets fibre er adskilte i fiberretningen og langs marvstrålerne. Ridser er åbninger på emnets overflade, som er mindre end 0,4 mm.
Rådsvamp
Fællesnavn for forskellige svampe, der angriber træet.
Rammesavet overflade
Opskæringsmetode, hvor træemnet er tildannet ved besavning med en rammesav (lodretgående klinge). Rammesavet og båndsavet overflade foretrækkes til beklædningsbrædder.
Reaktionsved
Ændringer i veddets struktur som følge af ensidig påvirkning på det voksende træ, f.eks. vindpres. Vil ofte forårsage krumning af træemnet.
Se også:
Reduceret overflade
Opskæringsmetode hvor træemnets tværsnit er tildannet med en reducermaskine (raspning af overfladen).
Retflade
Det samme som retside.
Se også:
Retside
Det samme som marvside.
Se også:
Revne
Større ridse i træ. Tynde revner i træ benævnes ridser.
Se også:
Ringning
Kreds, hvorved man standser livsfunktionerne i træet. Gennemskæring af det saftførende splintlag i hele træets omkreds.
Ringrevne
Revne, hvor veddets fibre er adskilte i fiberretningen og langs med årringene. Kaldes også ringskøre.
Se også:
Ringskøre
Det samme som ringrevne.
Se også:
Rodstok
Den nederste ende af en træstamme, der anvendes til opskæring.
Ru
Den overflade, hvormed et savskåret stykke træ fremtræder fra savværket.
Ru, pløjede brædder
Brædder forsynet med fer og nor med mindst én ru side, således at bredderne ved oplægning danner en plan flade.
Se også:
Rundløbet træ
Vredent træ.
Se også:
Rundsavet overflade
Opskæringsmetode, hvor træemnet er tildannet ved besavning med en eller flere rundsavklinger.
Rundstav
Stav med cirkulært tværsnit.
Se også:
Rundtømmer
Afbarket og glathøvlet træstamme.
Rygning
Det øverste af tagryggen.
Se også:
Rødgran
Træart.
Savfaldne
Brædder og planker, der sælges, som de "falder fra saven" (ikke sorteret).
Savskåret
Træ, tildannet med maskinsav på savværk.
Savskåret træ
Træ, der er kantskåret, modsat hugget træ/tømmer.
Sidebrædder
Brædder planskåret af splinttræ yderst i stammen.
Se også:
Sidetræ
Betegnelse for både den brede og den smalle side af et bræt; modsat endetræ.
Se også:
Skarpkantet træ
Fuldkantet træ (uden vankant).
Se også:
Skovfyr
Træart.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.