Søg på træ som materiale

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion de beskriver i træ som materiale. Vælg en kategori under Træ som materiale, fx Træart, og få vist alle ordene der relaterer sig hertil. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Skrælning
Fremstilling af finér ved afskæring af finérblade på stammen med en skrællemaskine.
Skør kerne
Ved omkring marven, der fremtræder løst, trevlet og unormalt skørt. Skør kerne optræder oftest hos overmodent træ af tropisk oprindelse.
Skøre
Sprække, revne i egetræ.
Se også:
Smalåret ved
Tætvokset træ med smalle årringe.
Se også:
Smalside
De smalle modstående sideflader (kanter) i længderetningen af savet træ; modsat bredside.
Smalsideknast
Knast, der er synlig på en eller to smalsider.
Se også:
Smalsidekrumning
Krumning i længderetningen af et træstykke vinkelret på smalsiden.
Se også:
Snoet ved
Se snoet vækst.
Se også:
Snoet vækst
Træ, hvor veddet ligger efter en skruelinie uden om træets akse.
Spånplade
Plade af træspåner, lim og voks, der er presset sammen under højt tryk og varme.
Spejl
Det mønster marvstrålerne danner i et høvlet bræt, udskåret radiært.
Se også:
Spejlskåret træ
Snittet i træstammen vinkelret på årringene. Benævnelsen spejlskåret henviser til det glinsende skær (spejl), som træarter med synlige marvstråler har. Et radialsnit (spejlsnit) får altså et stribet udseende.
Spejlskæring
Det samme som spejlsnit.
Spejlsnit
Savsnit i stammen, der ligger radialt (vinkelret på) på årringene.
Splint
Den yderste del af en træstamme; modsat kerne.
Splintside
Den bredside på et træemne, der er længst væk fra stammens marv.
Splinttræ
Træ fra den yderste og saftførende del af træstammens ved; modsat kernetræ.
Se også:
Splintved
Den yderste del af veddet, som hos det levende træ indeholder aktive celler. Splintved er lysere end kerneved.
Staf
Liste med halvrund el. kvartrund kant.
Se også:
Stafbræt
Bræt, hvis kanter er forsynet med en udadbuende profil.
Stjernesavning
Opskæring af træstammen, så der primært fremkommer spejlskårne emner uden marv- og knastkegletræ.
Se også:
Stormbrud
Det samme som indre brud.
Se også:
Strips
Engelsk betegnelse for smalle dimensioner kantskåret træ.
Sultved
Se hungerved.
Se også:
Svind
Træ får mindre tværsnit (svinder) ved udtørring; modsat kvældning.
Svindrevne
Revne i veddet fra træets omkreds imod midten. Fremkommer under tørring af træ.
Tangentialt snit
Det samme som plansnit.
Tangentialt svind
Svind langs årringene.
Se også:
Taver
Se fibre.
Se også:
Teaktræ
Træart.
Tekstur
Den tegning, veddet viser efter opskæring til bræt, planke eller finér. Den er afhængig af træets struktur og opskæringsmåden.
Topbrud
Forstyrrelser af fiberforløbet som følge af skader på det voksende træs topskud.
Tropisk træ
Fællesbetegnelse for træarter fra tropiske områder. Primært løvtræ.
Trykbrud
Brud af fibre på tværs af fiberstrukturen forårsaget af for stort tryk parallelt med fibrene på grund af trykpåvirkning eller bøjning.
Se også:
Trykstyrke
Træets evne til at modstå sammentrykning.
Trykved
Se reaktionsved.
Se også:
Træart
Vedplante, som entydig er bestemt med et latinsk dobbeltnavn efterfulgt af navnet op den botaniker, som har beskrevet og navngivet træarten (ofte forkortet). Betegnes ofte træsort.
Se også:
Træbuk
1. Se savbuk. 2. Træskadedyr
Se også:
Trækstyrke
Styrke af træ, når der er træk i træet.
Se også:
Trækved
Se reaktionsved.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.