Søg på træudtryk

Skriv det ord eller begreb i søgefeltet, som du vil finde betydningen af i ordbogen. Du får vist de 10 ord der ligger tættest må det du har skrevet. Vælg det rigtige ord og tryk Søg.

Søgeresultater

Afbarke
Tage barken af en træstamme.
Se også:
Afbinde
Tildanne og foreløbig samling af trækonstruktioner før montering.
Se også:
Afbindingsnummer
Se tømmertal.
Afblænde
Lukning af åbning.
Affase
Høvle en kant af, f.eks. på en plade eller tømmer.
Se også:
Affaset kant
Kant, der er skråt afskåret.
Se også:
Affræsning
Det samme som fræsning.
Se også:
Afgratning
Stedet, hvor f.eks. spidsen af et fags skrågavle mødes med mønningen.
Se også:
Afhjorte
Simse en kort tap i endefladen af et træ, f.eks. et rammestykke.
Se også:
Afklaring
Den sidste polering af f.eks. et møbel.
Se også:
Afkorter
Oversavning af træstykke på tværs efter et givent mål.
Se også:
Afkortesav
Rundsav, der navnlig anvendes til overskæring af træ.
Se også:
Afkortning
Oversavning af et træstykke på tværs efter givne mål.
Se også:
Aflægge
At fælde træer
Afplatning
Høvle en forsænket flade i begrænset dybde og bredde, f.eks. på en fylding.
Afpudsning
Den sidste høvling med pudshøvl på en træflade; Ofte regnes tillige aftrækning med ziehklinge og påfølgende slibning med sandpapir med til afpudsning.
Se også:
Afretning
Planhøvling af en træflade.
Se også:
Afrette
Frembringe plane flader.
Se også:
Afretter
Maskinen, der anvendes til afretning af træ.
Se også:
Afskrabning
Fjernelse af gammel lim, politur, maling, fernis, etc.
Afslette
Høvle et ru bræt med slethøvl eller afretter (maskinhøvl)
Afslibning
Fjernelse af ujævnheder på en høvlet eller lakeret flade med sandpapir.
Se også:
Afstrege
Tilridse med stregmål, f.eks. til slidsning eller sinkning.
Afstæmme
Hugge af med stemmejern.
Afsværte
Midlertidig afstivning af konstruktion for vandrette kræfter.
Se også:
Afsværtning
Midlertidig afstivning af konstruktion, f.eks. af spærfag, før fastgørelse af lægter.
Se også:
Aftrækning
Pudse en flade med ziehklinge.
Se også:
Afvalme
Forsyne tag med valm.
Se også:
Alen
Gammelt dansk længdemål; 1 Alen = 24 Tommer = 62,8 cm.
Anlæg
Styreliste på en høvl.
Anstryger
Stor pensel.
Åring
Maleteknik, der skal efterligne de langsgående fibre i træ.
Armsav
Snedkersav med arme; modsat f.eks. stiksav.
Assimilation
Processen (en fotokemisk syntese), der omdanner uorganisk stof til organisk: f.eks. dannelsen af planternes opbygningsstoffer (næringsstoffer).
Se også:
At have lim på fingrene
At arbejde langsomt.
At rive en tysker ned
At udglatte en blære i finér.
Se også:
At straffe en tap
At afkorte en tap - eller gøre den tyndere.
Se også:
At studse
At høvle endetræ.
Se også:
At tærske langhalm
Tærskning af halm til tagdækning.
Bagside
Vrangfladen på et bræt eller en plade.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.