Søg på træudtryk

Skriv det ord eller begreb i søgefeltet, som du vil finde betydningen af i ordbogen. Du får vist de 10 ord der ligger tættest må det du har skrevet. Vælg det rigtige ord og tryk Søg.

Søgeresultater

Fjæl
Det samme som bræt.
Se også:
Fjælleskrædder
Øgenavnet for tømrer.
Flække
Spalte eller kløve et stykke træ.
Fod
Dansk længdemål. 1 fod = 1/2 alen = 31,4 cm. Længden af en voksen mands fod.
Foilering
Pålægge folie på træ, f.eks. på spånplade eller MDF.
Forbandt
Den indbyrdes orden, hvori brædder og bjælker i et loft eller lægter i fag lægges.
Forben
Ældre udtryk brugt om arbejdsformand.
Forbindelse
Samling af trækonstruktion.
Se også:
Fordakning
Udsmykning af en mindre flade, i hvis kanter der er høvlet profil.
Se også:
Forlængerhøvl
Ikke-eksisterende værktøj. Ordet blev anvendt i forbindelse med narreærinder.
Fornagle
At sammenlåse en tømmersamling ved at føre en trænagle eller kile igennem.
Forsatsvinduer
Øgenavn for briller.
Forsire
Udpynte, pryde, smykke.
Forskalle
Montere forskallingsbrædder på væg eller loft.
Forstrygningsbræt
Det samme som en ko, lære eller skabelon.
Se også:
Forsænke
Sænke ned; f.eks. skruens hoved forsænkes i træet.
Forsænker
Bor med grater. Anvendes til forsænkning for skruehoveder.
Fortanding
Konstruktion, hvor to stykker tømmer for styrkens skyld samles og hvor der i begge laves indskæringer, der passer ind i hinanden.
Fotosyntese
Se assimilation.
Se også:
Fritbærende
Betegnelse for en bjælke, der bærer uden mellemunderstøtninger.
Fræsning
Høvling/profilering af en træflade.
Se også:
Frønnet
Råddent, mørt træ.
Fukssvans
Sav med et bredt blad og et håndtag.
Se også:
Fukssvejf
Det samme som fukssvans.
Se også:
Fuskersnedker
Tømrer, der i middelalderen også lavede snedkerarbejde.
Fælderevne
Revne, der opstår ved (ukyndig) fældning på grund af træets indre spænding og løber i tangentiel retning op i træet.
Gangspil
Gammeldags hejseapparat. Anvendtes på lagerlofter til ophejsning af varer.
Gebindter
Det samme som spærfag.
Se også:
Gedefod
Tømmersamling til understøtning af tømmer.
Gelænderskrædder
Øgenavn for tømrer.
Gennemsigt
Afstanden mellem forvangerne ved en trappe med flere løb. Det samme som Durchsicht.
Se også:
Geringsstød
Samling af to lister i gering.
Se også:
Geringsvinkel
Vinkel på 45º.
Se også:
Glans
Udtryk for at veddet skinner. Forårsages af lysets reflekser på veddets overflade og skyldes dels poreindholdet og dels bølget vækst.
Gnaver
Øgenavn for billedskærer.
Godnatkasse
Ligkiste.
Gratlinie
Skæringslinien mellem træflader eller fløje.
Se også:
Grunde
Stryge træ første gang med overfladebehandlingsmiddel.
Gulvafhøvling
Det samme som gulvafslibning
Se også:
Gulvafslibning
Afslibning af gulvbrædder for at fjerne lakering og overfladebeskadigelse og slidmærker.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.