Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Søgeresultater

Skrårevle
Det samme som revle.
Se også:
Skråstiver
Stål- eller træstang til afstivning af bygningsdele i byggeperioden
Se også:
Skråstræber
Det samme som skråstiver.
Se også:
Skråt blad
Bladsamling udført med diagonalsnit i begge tømmerdele.
Skråt hageblad
Vandret længdesamling af tømmer.
Se også:
Skråt stød
Skrå, stump skæringsflade mellem to i forlængelse af hinanden liggende stykker tømmer.
Se også:
Skrotrende
Afløbsrende i kelen mellem to tagflader.
Skrueforbindelser
Samling af trækonstruktioner med franske skruer, alm. skruer, lange skruer.
Skrælning
Fremstilling af finér ved afskæring af finérblade på stammen med en skrællemaskine.
Skudrigel
Beslag til fastholdelse af dør, vindue eller port i lukket position.
Se også:
Skunk
Rum, begrænset af skrå tagflade, overside dæk og en væg mellem disse.
Skunkstolpe
Stolper mellem dæk og spær.
Se også:
Skunkvæg
Væg mellem en skrå tagflade og et gulv.
Se også:
Skureliste
Liste, der dækker revnen mellem bordplade og væg.
Skyderigel
Det samme som skudrigel.
Se også:
Skydevindue
Vinduesramme, der kan skydes op eller ned foran eller bag ved en anden ramme.
Skyggeliste
Lille rektangulær dækliste i overgangen mellem loft og væg.
Skør kerne
Ved omkring marven, der fremtræder løst, trevlet og unormalt skørt. Skør kerne optræder oftest hos overmodent træ af tropisk oprindelse.
Skøre
Sprække, revne i egetræ.
Se også:
Skørsav
En bredbladet klinge med greb i begge ender.
Slå
Lukketøj.
Slagliste
Liste, der standser en dør eller et vindue i en bestemt stilling.
Slibeklods
Klods af kork eller træ, om hvilket sandpapiret lægges under afpudsningen af træet.
Slibelærred
Lærredsbånd, med en belægning af et slibemiddel.
Slidkant
Forstærkning af f.eks. et trappetrin.
Slidkrampe
Glidebeslag monteres en forsatsramme, som glidebeslag for en forvrider.
Se også:
Slidlag
Øverste lag på et gulv.
Slidsning
Samlingsmetode for to på hinanden vinkelretstående stykker træ.
Slingning
Glathugning af tømmer.
Slutblik
Beslag med huller passende til låsens rigle og falde, indstemt i fals i dørkarm, til fastholdelse af dørbladet.
Se også:
Slyngværk
Ældre vandretliggende tømmerkonstruktion, hvorpå fundamentet til bygning lægges.
Sløjfe
Træliste, indlagt i noter til sammenføjning af brædder eller plader. Kaldes også løs fer.
Sløjfning
Samling af to notede trædele med en fer, der f.eks. limes ind i begge noter.
Se også:
Smalåret ved
Tætvokset træ med smalle årringe.
Se også:
Smalflade
Det samme som smalside.
Se også:
Smalside
De smalle modstående sideflader (kanter) i længderetningen af savet træ; modsat bredside.
Smalsideknast
Knast, der er synlig på en eller to smalsider.
Se også:
Smalsidekrumning
Krumning i længderetningen af et træstykke vinkelret på smalsiden.
Se også:
Smig
Plan flade, der ikke danner en ret vinkel med den tilstødende flade.
Smutstål
Tømrerudtryk for en hammer, der rammer skævt. Siges at være lavet af smutstål.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.