Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Søgeresultater

Smutter
Se hjælpebajer
Se også:
Snedkerfuskere
Se fuskersnedkere
Snoet ved
Se snoet vækst.
Se også:
Snoet vækst
Træ, hvor veddet ligger efter en skruelinie uden om træets akse.
Snøre
Kridtsnor.
Snøre op
Afsætte mål i fuld størrelse.
Se også:
Sokkel
1. Fodstykke. 2. Den nederste del af muren. Se fundament.
Se også:
Solbænk
Det samme som sålbænk.
Se også:
Spalte
Adskille, kløve.
Spån
1. Høvlspån. 2. Træstykker, kløvet eller savet, der bl.a. bruges til tagdækning (tagspån).
Se også:
Spandrigel
Løsholt over en dør.
Spånplade
Plade af træspåner, lim og voks, der er presset sammen under højt tryk og varme.
Spansk væg
Væg, der som regel hverken når loft eller gulv.
Spånskider
Øgenavn for en tømrer.
Spåntag
Tag af tagspån.
Se også:
Sparkeplade
Beskyttelsesplade, f.eks. på dør.
Spartle
Glatte, udfylde huller.
Spejl
Det mønster marvstrålerne danner i et høvlet bræt, udskåret radiært.
Se også:
Spejlskåret træ
Snittet i træstammen vinkelret på årringene. Benævnelsen spejlskåret henviser til det glinsende skær (spejl), som træarter med synlige marvstråler har. Et radialsnit (spejlsnit) får altså et stribet udseende.
Spejlskæring
Det samme som spejlsnit.
Spejlsnit
Savsnit i stammen, der ligger radialt (vinkelret på) på årringene.
Spidsklamme
Klemhage, hvormed tømmer kan sammenholdes.
Se også:
Spige
Stort søm, 125 mm eller større.
Spindeltrappe
Det samme som vindeltrappe.
Se også:
Spjældskraberi
Reparationsarbejde. I dag udtryk for håndværk udført af ufaglærte.
Splint
Den yderste del af en træstamme; modsat kerne.
Splintside
Den bredside på et træemne, der er længst væk fra stammens marv.
Splinttræ
Træ fra den yderste og saftførende del af træstammens ved; modsat kernetræ.
Se også:
Splintved
Den yderste del af veddet, som hos det levende træ indeholder aktive celler. Splintved er lysere end kerneved.
Spredt forskalling
Se forskalling.
Se også:
Sprosse
1. Liste, der opdeler et glasfelt i en ramme. 2. Tværliste i en stige. 3. Gitterstang, baluster.
Se også:
Sprossesamling
Det samlingspunkt hvor to sprosser mødes.
Sprængt væg
Fritspændende bindingsværksvæg
Sprængværk
Tømmerkonstruktion til understøtning af bjælkelag.
Spændrigel
Tømmerstykke i hængeværk.
Spær
Tagkonstruktion, der bærer undertag, lægter og tagbeklædning.
Spærfag
Afstanden mellem to spær (fag).
Spærfod
Den samling af spæret, der hviler på murremmen.
Spærhoved
Se spær.
Se også:
Stabel
Den del af stort porthængsel som monteres på muren.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.