Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Søgeresultater

Stødtrin
Bræt fra trinbagkant til efterfølgende overliggende trins underside.
Se også:
Sudryg
Det samme som svineryg.
Se også:
Sugefjæl
Det samme som gesimsbræt.
Sulekar
Ligkiste.
Sultved
Se hungerved.
Se også:
Svalehale
Samlingsmetode ved tapning.
Svalehaleblad
Tværsamling af tømmer.
Svans
En skråtstillet bjælke.
Svejfning
Savning efter krumme linier. Krumlinie på et spærs udhæng.
Svelle
Tykt tømmer af fyr, eg eller bøg.
Svendestykke
Det arbejde, som en udlært håndværkslærling kan udføre til og få bedømt ved svendeprøve.
Svensk stanglim
Søm, der erstatter en skrue.
Svind
Træ får mindre tværsnit (svinder) ved udtørring; modsat kvældning.
Svindrevne
Revne i veddet fra træets omkreds imod midten. Fremkommer under tørring af træ.
Svinehans
Stor tomandshøvl.
Svineryg
Grov samling af spunsvægsplanker.
Se også:
Svingtrappe
Trappe med krumme vanger, og hvis trin følger en krum linie.
Svingtrin
Trin med forskellig dybde ved for- og bagvange.
Sværtlægte
Ældre udtryk for skrålægte til afstivning.
Svømmende trægulv
Trægulv, der limes sammen og udlægges løst på et glidelag.
SWP-plader
Krydsfinérlignende plademateriale i mindst 3 lag, hvor hvert krydsende lag består af tynde, sammenlimede brædder.
Sygekassetræ
Ubestemmelig træsort.
Søm
Trådstift med stort hoved.
Sømbeslag
Beslag af forzinket stål med sømhuller. Anvendes til samling af tømmer eller planker i trækonstruktioner.
Se også:
Sømforbindelser
Samling mellem to eller flere trædele, der udføres ved sømning direkte gennem trædelene eller ved hjælp af påsømmede metalplader (sømplader) eller metalbeslag (sømbeslag).
Se også:
Sømhugger
Øgenavn om en tømrer.
Sømplader
Plane, forzinkede stålplader med sømhuller. Anvendes til samling af tømmer og planker til trækonstruktioner med søm eller skruer.
Sømposemand
Øgenavn om en arbejdsformand.
Tagås
De planker, som hviler på hovedspærene.
Tagbjælke
Bærer tagbeklædning og/eller lægtelag.
Tagbjælkelag
Spærkonstruktion udført af bjælker, bjælkelag.
Tagfod
Den samlede konstruktion, hvor spærene, hviler på muren inkl. udhæng.
Taglægter
Styrkesorterede lægter i mindst styrkeklasse C18, CE-mærket og med dimension som lægter. Normallægten er 38x73 mm.
Tagrejsning
Vinkel på taget.
Tagrem
Se murrem.
Se også:
Tagryg
Den øverste del af et tag indbefattet rygningen eller mønningen - stedet, hvor to modsat skrånende tagflader mødes.
Se også:
Tagrytter
Lille tag over det egentlige tag på en bygning.
Tagskæg
Den nederste del af taget, der rager ud over husmuren og leder tagdryppet væk fra den.
Tagspån
Savskåret, kløvet eller høvlet træspån.
Tagspær
Se spær.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.