Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Søgeresultater

Tække
At udføre en tagdækning af strå.
Tærskel
Se dørtrin.
Se også:
Tætningsliste
Liste til tætning af døre og vinduer. Kan udføres i mange materialer, f.eks. gummi, pvc og træ.
Tømmer
Savskårne emner, hvor hvert sidemål er ≥ 75 mm. Benævntes tidligere heltømmer. Heltømmer harkvadratisk eller næsten kvadratiske tværsnit, og største side må højst være en tredjedel større end mindste side.
Tømmerforbindelse
Samling mellem to eller flere stykker tømmer.
Tømmerhugning
Tildannelse af bygningstræ ved hjælp af økse.
Tømmerkonstruktion
Forbindelse af tømmer.
Se også:
Tømmermænd
Hovedpine dagen efter en rus.
Tømmersamling
Se tømmerforbindelse.
Se også:
Tømmertal
Tal eller bogstav, der hugges ind i eller skrives på tømmer eller trædele for at nummerere delene før montering
Tøndehvælving
Overdækning, hvis form er en del af en cylinder, og hvis vederlag er parallelt med frembringerne.
Tørrumvægt
Derved forstås vægten af 1 cm³ eller 1 m³ absolut tørt træ.
Se også:
Tørskider
Betegnelse for doven tømrer, der tilbringer megen tid på toilettet.
Tørt sorteret træ
Træ, der er sorteret ved et middelfugtindhold på 20 % eller mindre, hvor ingen enkeltværdi har oversteget 24 %.
Udhæng
Afslutning på tag, hvorved spærene går uden for ydermuren i en bygning.
Se også:
Udhængsbrædder
Beklædning på udhængets underside.
Udhængsspær
Yderste spær i gavl bag vindskeden.
Udladning
Det sykke, som gesimsen på en bygning går ud over "ren mur".
Udseendesortering
Kvalitetssortering af savskåret træ iht. EN 1611-1.
Se også:
Udskud
Ældre betegnelse for ringeste sorteringsklasse i skandinavisk nåletræ.
Se også:
Udskudsbræt
Bræt af ringeste sortering efter ældre nordiske sorteringsregler.
Udtrin
En trappes øverste trin, som ligger i samme vandrette plan som gulv- eller reposoverside.
Udveksling
Tømmerstykke, som spænder mellem bjælker eller spær, to fag eller mere, og som understøtter de mellemliggende bjælkers eller spærs ene ende.
Udvendig gennemgående knast
Gennemgående knast, der er synlig på de to bredsider og på en smalside.
Udvidelse
Træ udvider sig eller kvælder, se kvælde
Se også:
Udvisningsøkse
Økse, der blev brugt til at mærke træer som skulle fældes.
Undergulv
Gulv, der danner underlag for den endelige gulvbelægning.
Se også:
Underkarm
Det underste stykke karmtræ i et vindue eller en dør.
Se også:
Underpløjning
Profilering af bræt med not, hvor underlæben gøres kortere for at sikre tæt samling af brædderne.
Undertag
Fugtsikring af tage i form af beklædning af spærene under tagdækningen.
Uregelmæssig vækst
Er vækstejendommeligheder og uregelmæssigheder i træ på grund af vejligspåvirkninger, jordbundsforhold og uhensigtsmæssige dyrkningsmetoder.
Se også:
Usorteret
Ældre betegnelse for sortering af skandinavisk nåletræ i de fire bedste klasser I, II, III, og IV.
Vage
Det samme som vandret.
Se også:
Valm
Tagflade med fald mod et hus' korte side.
Valmtag
Tag med rygning og fald til fire sider.
Se også:
Vandbræt
Skråtstillet bræt monteret under gavltrekantens bræddebeklædning, der modvirker at vandet løber ned af væggen.
Se også:
Vandlagring
Opbevaring af træstammer i et vandlager, f.eks. en sø, for at opretholde træfugtigheden og for at undgå nedbrydning og insektangreb før opskæring. Ordet anvendes også om træstammer, der oplagres på land og overrisles med vand med samme formål.
Vandnot
Det samme som vandnæse.
Se også:
Vandnæse
Fremspring, der hindrer vandet i at løbe ned ad muren.
Vandret
Træ kan være i lod og vage - lodret og vandret.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.