Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Søgeresultater

Forvitring
Træ bliver gråt under luftens indvirkning, og forvitring sætter ind som følge af oxyderingen (solbestråling, regn, temperatursvingninger osv.).
Forvrider
Hvirvel eller vrider til fastholdelse af, f.eks. forsatsvinduer, overfalsede døre. Kaldes også Hvirvel.
Fotosyntese
Se assimilation.
Se også:
Fransk altan
En indadgående dør, der kan åbnes til det fri og er afskærmet med et gelænder.
Fransk dør
Glasdør med sprosser.
Fransk lås
Tømmersamling. Anvendes til sammenføjning af tømmer i længderetning, f.eks. lange remme.
Se også:
Fransk skrue
Kraftig skrue med fir- eller sekskantet hoved og trægevind.
Frisebræt
Bræt, der går på tværs af de øvrige brædder i en gulvbelægning og deler gulvet op i afsnit.
Fritbærende
Betegnelse for en bjælke, der bærer uden mellemunderstøtninger.
Frontgavl
Det samme som frontspids.
Se også:
Frontispice
Benævnes også frontgavl, fronton og frontspids.
Se også:
Frontspids
1. Midtergavl på en bygning. 2. Afslutning over døre og vinduer, buer eller trekantet.
Se også:
Frostrevner
Længdespalter i stammens yderste lag. Opstår i perioder med streng frost.
Fræsning
Høvling/profilering af en træflade.
Se også:
Frønnet
Råddent, mørt træ.
Fuge
Afretning af flader på træstykker inden disses sammenlimning.
Se også:
Fuge
Revne, hvor to sammenlimede eller sammensømmede stykker træ støder sammen.
Fugleøjetræ
Amerikansk ahorn med uregelmæssig vokset ved: De ejendommelige "øjne" er knaster, der fremkommer ved overskæring af de mange grene, der strækker sig lang ind i træets ved.
Se også:
Fugtindhold
Træmaterialets indhold af vand udtrykt i procent af det tørre træs vægt.
Fugtspærre
Vandtæt adskillelse mellem bygningsdele for at forhindre fugt - og vandindtrængning.
Fukssvans
Sav med et bredt blad og et håndtag.
Se også:
Fukssvejf
Det samme som fukssvans.
Se også:
Fuldkantet
Tømmer, lægter eller brædder, hvor alle kanter er retvinklede. (Uden vankant)
Se også:
Fuldtømmer
Tømmer i hele stammens tykkelse.
Se også:
Fundament
Den del af bygningen, der bærer selve huset.
Se også:
Fuskersnedker
Tømrer, der i middelalderen også lavede snedkerarbejde.
Fylding
Træflade, der begrænses af ramstykker i dør, panel el. lign.
Se også:
Fyldingsdør
Rammedør med fyldinger; modsat bræddedør, lægtedør og revledør.
Se også:
Fyldingsramme
Ramme, hvori fyldinger indsættes.
Fyldning
Det samme som fylding.
Se også:
Fyr
Fællesbetegnelse for flere arter, men betegnelsen anvendes almindeligvis i betydningen skovfyr
Fyrretræ
Anvendes i almindelighed om træ fra skovfyr
Se også:
Fæhår
Hår fra køer, heste og geder. Brugt til at ælte i mørtel for at give den større sejghed, f.eks. til fugning af vinduer og døre mod murværk.
Fælderevne
Revne, der opstår ved (ukyndig) fældning på grund af træets indre spænding og løber i tangentiel retning op i træet.
Gadeport
Porten ud mod gaden - ofte gennem hovedhuset i flerfløjet anlæg.
Gaffelkrog
Krog som monteres udvendigt på karmstykke. Som hvileleje for stormkrog når denne ikke benyttes.
Galge
Stativ af brædder og stolper til fastgørelse af snore, der angiver en bygnings vigtigste vandrette ydre mål ved afsætning af bygningen på grunden.
Gangbro
Brædder eller træplader, der oplægges i loftrummet, således at man kan færdes uden at beskadige isoleringen.
Gangspil
Gammeldags hejseapparat. Anvendtes på lagerlofter til ophejsning af varer.
Gangtøj
De stabler og hængsler omkring hvilke f.eks. et dørblad drejes.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.