Ordbogen

Ide og formål
Træordbogen er en fagordbog for alle, der foreskriver og arbejder med træ i træfagene, blandt projekterende og udførende, i træhandelen samt i uddannelserne.

Ordbogen fokuserer primært i sit indhold på træs anvendelse i byggeriet, på træ som materiale og på de træfaglige udtryk ved kort at forklare ordenes betydning i tekst og tegning.

En dybere betydning og faglig forklaring af mange ord og begreber findes blandt andet i TRÆhåndbøgerne fra Træinformation, se www.traeinfo.dk/publikationer/traehaandboger.

For historiske betegnelser, laugsudtryk og kulturhistoriske begreber henvises til for eksempel Træinformations kulturhistoriske pjecer på www.traeinfo.dk/publikationer/trae-og-kultur.

En ordbog bliver aldrig komplet, men udvikler sig med sproget og den faglige udvikling. Træinformation vil derfor bestræbe sig på at vedligeholde og videreudvikle ordbogen i samarbejde med fagspecialister.

Sådan bruges ordbogen
Træordbogen er som de fleste ordbøger ordnet alfabetisk. Herudover er alle ord kategoriseret efter, om de vedrører:
1. Bygningsudtryk - i forbindelse med bygningsdele, konstruktioner og materialer
2. Træ som materiale - i forbindelse med opskæring, sortering og bearbejdning
3. Træudtryk - som de forekommer i forbindelse med fagenes udførelse af træarbejder.

Alfabetisk søgning
Alle ord er opdelt alfabetisk, og der kan søges på ordets forbogstav, så et ord eller begreb kan findes i listen over alle ord med f.eks. begyndelsesbogstavet A.

Søgning på kategori
Søger du et specifikt ord eller begreb, der tilhører en af de tre ovenfor nævnte kategorier, kan du afgrænse din søgning ved at vælge søgning efter den aktuelle kategori. Søger du f.eks. et bygningsudtryk, kan du afgrænse søgningen ved at vælge Søgning efter bygningsudtryk.

Fritekstsøgning
Fritekstsøgningen giver mulighed for at indtaste et vilkårligt ord og se, om det matcher enten ordbogens søgeord eller noget af indholdet i ordforklaringerne.

Visning af søgeord
Ved skrivning af et ord i et søgefelt vil ordbogen vise de nærmeste ord, der matcher, hvad der er indtastet. Så kender du ikke helt stavemåden på et ord, kan du prøve dig frem og se, om ordet dukker op efter indtastning af de første 3-4 bogstaver.

Rettigheder
Traeordbog.dk tilhører Træinformation og er dækket af copyright. Det betyder at ordbogen ikke må kopieres eller anvendes kommercielt af andre end Træinformation.

Du er velkommen til frit at bruge ordbogen til opslag og forståelse af ord og begreber, ligesom du meget gerne må henvise og referere til ordbogen som kilde – traeordbog.dk.

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.