Årring

Forklaring af ord: 
1. Ring, der ses i det overskårne træs endeflader og er et års tilvækst; antallet af årringe angiver træets alder. 2. Ved årring eller vækstring forstås tykkelsesvæksten, der på et tværsnit fremtræder som en i princippet cirkulær ring om marven.
Kategori: 
Træ som materiale

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.