Dampspærre

Forklaring af ord: 
Damptæt membran eller plademateriale anbragt i en bygningskonstruktion, så tæt på indersiden af husets rum som muligt for at forhindre fugtig rumluft i at trænge ud i koldere konstruktioner, hvor dampen kan kondensere til vand med risiko for, skimmel-, råd- eller svampeangreb.
Relaterede Ord: 
Kategori: 
Bygningsdel

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.